Jednostka Notyfikowana UE nr 1454
Nagrody i medale
Enterprise Europe Network

Wsparcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego
LIfe+ i NFOSiGW
Krajowy Rejestr Sądowy

Kontakt

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
» mapka
tel. :  +22 843-02-01
fax :  +22 843-59-81
e-mail: imb@imbigs.pl

GPS - położenie wejścia głównego do IMBiGS
1.  N 52o 11,228'          2.  N 52o 11'13,7"
E 020o 59,573'              E 020o 59'34,4"

Rachunek bankowy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 13
nr 97 1060 0076 0000 3210 0014 6850

Telefony:

Sekretariat Dyrektora Instytutu
tel.: +22 843-11-94
tel.: +22 843-02-01 wew. 202
fax: +22 853-21-80

Sekretariat Zastępców Dyrektora
tel. / fax: +22 843-19-44
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
tel.: +22 843-02-01 wew. 223
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
tel.: +22 843-02-01 wew. 400

Główny Księgowy
tel.: +22 843-19-48
tel.: +22 843-02-01 w. 430

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +22 843-02-01 w. 240

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych
tel.: +22 843-19-44
tel.: +22 843-02-01 wew. 223
fax: +22 853-19-44

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
tel.: 22 843 73 71
tel.: 22 843 02 01 w. 460
fax: 22 843 73 71

Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego
Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice   » mapka
tel.: +32 258-13-73
fax: +32 258-35-53
e-mail: cgo@imbigs.pl, izolacja@imbigs.pl

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
tel.: +22 853-81-14
fax  +22 843-59-41
Rejestr Uprawnień Operatorów Maszyn
(wydaje duplikaty książeczek operatorskich)
tel.: +22 853-81-14
tel.: +22 843-02-01 wew. 410, 270, 415

Ośrodek Certyfikacji
tel./fax: +22 843-27-03 - kierownik
tel./fax: +22 853-21-76 - wyroby
tel.: +22 843-02-01 wew. 418, 258 -  systemy ZKP

Główny Inżynier ds. Rozwoju
tel.: +22 843-02-01 w. 315

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn

tel.: +22 843-89-72
tel.: +22 843-02-01 wew. 275, 403

Zakład Mechanizacji Budownictwa
tel.: +22 843-52-10
tel.: +22 843-02-01 wew. 267, 227, 229

Zakład Górnictwa Skalnego
tel.: +22 843-02-01 wew. 362, 460

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
tel.: +22 843-65-61
tel.: +22 843-02-01 wew. 232

Zakład Obrabiarek i Technologii Montażu
ul. Mrówcza 243
04-697 Warszawa (Anin) » mapka
tel: +812-00-81 w. 209

Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego (CTT)  i Współpracy Międzynarodowej
tel.: +22 847-53-68
tel.: +22 843-02-01 w. 326, 328

Zakład Wydawnictw i Promocji
tel.: +22 853-69-57, 843-02-01 wew. 355 - kierownik
tel.: +22 843-02-01 wew. 368 - promocja
tel.: +22 843-02-01 wew. 442 - wydawnictwa

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
tel./fax: +22 853-81-13
tel.: +22 843-02-01 wew. 255
e-mail: pmech@imbigs.pl

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
tel. +22 843 02 01 w. 368
fax +22 843 19 44
e-mail: tiam@imbigs.pl